URBAPLAN  •  ROMARCH  •  MILEcesty

Stavební historie Architektura Urbanismus Design a umění  
   
 
 
  Publikační činnost    
 

V rámci doktorských studií na Fakultě architektury ČVUT v Praze, Ústavu teorie a dějin architektury, se podrobně věnuji výzkumu českého raně středověkého venkovského kostela. Cílem bádání je ověření a prohloubení dosavadních znalostí o českém venkovském románském kostele a rozšíření jeho poznání o další zorné úhly. Veškeré poznatky získané dosavadním průzkumem mnohých staveb byly vyhodnoceny, interpretovány a jsou průběžně publikovány v odborných periodikách, na konferencích a internetu.

 

PUBLIKOVANÉ VÝSLEDKY V ODBORNÝCH PERIODIKÁCH

Falta, M.: Pařížov - Konstrukční principy při výstavbě románské věže kostela sv. Máří Magdalény. In: Dějiny staveb 2013. Plzeň 2014, s. 127 - 140.
Falta, M.: Třebonín - Poznatky k principům etapizace románské věže venkovského kostela. In: Dějiny staveb 2013. Plzeň 2014, s. 15 - 22.
Falta, M.: Čelákovice - Konstrukční principy výstavby a mladší transformace kostela Nanebevzetí Panny Marie. In: Dějiny staveb 2012. Plzeň 2013, s. 118 - 130.
Falta, M.: Středověký vesnický kostel v Čechách, aneb příspěvek k poznání proměny životního stylu raně středověkých elit. In: Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj. Praha 2012, s. 6 - 14.
Falta, M.: Vysoký Újezd nad Dědinou - K otázkám stavebního vývoje kostela sv. Jakuba Většího. In: Dějiny staveb 2010. Plzeň 2011, s. 127 - 137.

Falta, M.: Stavební vývoj kostela Zvěstování Panny Marie v Plaňanech. In: Dějiny staveb 2009. Plzeň 2010, s. 165 - 168.

Hauserová, M.; Nováček, K.; Čechura, M.; Falta, M. 2011: Románský kostel sv. Petra a Pavla ve Svojšíně. Průzkumy památek XVIII – 1/2011. Praha, s. 5 – 30. 

     

PŘEDNÁŠKY NA KONFERENCÍCH

Vícov – stavební vývoj kostela sv. Ambrože, Milan Falta, Noc kostelů 2013, 24. 5. 2013
Třebonín a Vícov – poznatky k principům etapizace románské věže venkovského kostela, Milan Falta, DESTA 2013, 22. - 24. 3. 2013
Románský kostel v Potvorově (historické souvislosti, datační možnosti, výtvarné souvislosti, širší význam v obraze stavební produkce rané šlechty na našem území), M. Hauserová, M. Falta, SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA, 10. specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu, J. Hradec 7. - 10. 6. 2011
O věžích a zvonění u našich románských kostelů, M. Hauserová, M. Falta, DESTA 2011, 25. - 27. 3. 2011
Pařížov – principy při výstavbě románské věže, Milan Falta, DESTA 2011, 25. - 27. 3. 2011

Prostorové vztahy a komunikační vazby tribunových kostelů, M. Hauserová, M. Čechura, M. Falta, Vlastnické kostely, dvorce, sídla a vývoj raných elit ve střední Evropě 26. – 28. května 2010, Kutná Hora

Kauza Svojšín, M. Hauserová, M. Falta, Památky 2009 FA ČVUT

SPOLUPRÁCE

Kostel sv. Jakuba Většího v Rovné u Stříbrné Skalice, M. Hauserová - technická pomoc M. Falta, Zprávy památkové péče 70. 2010

Hauserová, M.; Bukačová, I. (spolupráce Falta, M.; Králik, P.; Čechura, K.; Kovář, M.; Rykl, M.), Potvorov – Stavebněhistorický průzkum kostela sv. Mikuláše. Fakulta architektury, Praha, 2008

GRANTY

Historické vrstvy krajiny Černokostelecka, FA ČVUT, SGS14/086/OHK1/1T/15

Proměna památky v krajině, FA ČVUT, SGS12/081/OHK1/1T/15

Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj, FA ČVUT, SGS10/214/OHK1/2T/15
       
   

© Ing. arch. Milan Falta   2015

  falta.milan@gmail.com

 

 
   

Ing. arch. Milan Falta • Růžová 972/1, 110 00 Praha 1 • IČO: 762 40 193 • telefon: (+420) 607 193 117 • je zapsán na odboru živnostenském, Úřadu městské části Praha 1, dne 7. 12. 2012, č.j.: UMCP1 171929/2012, sp. značka: S UMCP1 171726/2012