Design a umění  

 

 

Design interiérů i nábytku je zpracováván v rámci celkových řešení staveb. Při projekci i následné realizaci je kladen důraz na celkový dojem prostorů, stejně tak jako na preciznost detailu. Návrh uplatnění designu v rámci urbanistických řešení městských lokalit, pro něž se navrhují skladby dlažeb, barevné řešení fasád a vybírá městský mobiliář je samozřejmostí.

Součástí tvorby je i architektonická a umělecká fotografie, která vzniká ať už pro potěšení, anebo z nutnosti zachytit a dokumentovat věčný, anebo pomíjivý moment nebo prvek.

INTERIÉROVÁ TVORBA

   ● Návrh kuchyňské linky a úložného nábytku (Nový Hradec Králové)

Studie rekonstrukce bytu řeší problematiku propojení nově pojednané kuchyně a obytného prostoru. Součástí projektu je, kromě drobných bouracích a stavebních prací, i design dlažby, nábytku a povrchových úprav v kuchyni, spojovací chodbě a hale. Nejvýraznějším počinem je kompozice dlažby, jejíž barevnost je v souladu s navrženou kuchyní a dalším nábytkem. Nahodilé rozmístění výrazných dlaždic odpovídá představám a životnímu stylu investora.
   

Generální projektant:

URBAPLAN spol. s r.o.

Investor:

Soukromá osoba

Projekt:

2012

Architektonické řešení:

Ing. arch. Milan Falta

Stupeň dokumentace:

Studie + RD

Realizace:

2013

ARCHITEKTONICKÁ A UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE

Fotografie, coby umělecká technika, neodmyslitelně patří k tvorbě každého architekta. Proto se kromě vlastní architektonicko - urbanistické praxe věnuji i architektonické fotografii. Pro autorskou tvorbu jsou typické fotografie městského prostředí, zejména jeho detailu i světlem a stínem ovlivněného genia loci. Mnoho fotografií tohoto typu vzniklo v historickém jádru Prahy, ale i v mnohých evropských a světových metropolích.

Kromě fotografování městské krajiny se specializuji i na zachycení historické architektury, jejího exteriéru i interiéru. Toto téma je spojeno s výzkumem českého raně středověkého venkovského kostela v rámci doktorských studií na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Mnohé autorské fotografie jsou publikovány v českých, převážně odborných, knihách a periodikách (Dějiny českých zemí, Svorník, Zprávy památkové péče, Staletá Praha, Dějiny staveb, Architekt, ...) a slouží pro výrobu portfolií i webových prezentací architektonických kanceláří. V případě zájmu o fotografické služby, případně o zakoupení některé z již zhotovených fotografií nebo tématických sérií, mne neváhejte kontaktovat.

   ● Praha ve světle a stínu

         
         
         

   ● Světové metropole

         
         
         
         
         
         

   ● Románský a gotický detail

         
   ● Publikovaná fotografie
       
Stavební historie Architektura Urbanismus Design a umění
   

© Ing. arch. Milan Falta   2015

  falta.milan@gmail.com

 

 
   

Ing. arch. Milan Falta • Růžová 972/1, 110 00 Praha 1 • IČO: 762 40 193 • telefon: (+420) 607 193 117 • je zapsán na odboru živnostenském, Úřadu městské části Praha 1, dne 7. 12. 2012, č.j.: UMCP1 171929/2012, sp. značka: S UMCP1 171726/2012