URBAPLAN  •  ROMARCH  •  MILEcesty

Stavební historie Architektura Urbanismus Design a umění  
   
 
  Vítejte na stránkách Ing. arch. Milana Falty!    
 

Komplexní odborné služby na poli urbanismu, architektury, designu a stavební historie nabízím pod firmou své společnosti URBAPLAN. Hlavní činností ateliéru je zpracovávání urbanistických návrhů, územně plánovací dokumentace a poskytování odborného poradenství v těchto disciplínách. Dále se zaměřujeme především na stavební historii a rekonstrukce i renovace nejen památkových objektů.

Teoretické rovině památkové péče se věnuji především v rámci doktorského studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze, Ústavu teorie a dějin architektury, kde sleduji stavební postupy a konstrukční principy raně středověkého venkovského kostela v Čechách. Veškeré znalosti získané dosavadním průzkumem jsou shrnuty na doméně ROMARCH. Poznatky o tradičním i netradičním cestování, o milých i nemilých zážitcích v daleké cizině, zkrátka o všem, co k putování patří shrnujeme na internetových stránkách MILEcesty.

 
 
stavební historie   urbanismus a územní plánování

zaměřování staveb  

urbanistické studie
stavebněhistorické průzkumy   návrhy územních plánů

rekonstrukce historických objektů  

změny územních plánů
podklady v oblasti historie rozvoje měst a obcí návrhy regulačních plánů
vědecká a publikační činnost   územně analytické podklady
    podněty pro pořízení změny ÚP hl. m. Prahy

architektura a stavitelství

  posuzování využitelnosti území dle ÚP hl. m. Prahy
architektonické studie staveb   expertní stanoviska v oboru urbanismus a ÚP
dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)   výklad územně plánovací dokumentace
dokumentace pro stavební povolení (DSP)   poradenství v oblasti urbanismu
realizační dokumentace (DPS)      
jednání s orgány veřejné správy (inženýring)   design a umění
dokumentace skutečného provedení stavby   interiéry a design nábytku
dokumentace bouracích prací   studie kuchyní
3D modely a vizualizace staveb i interiérů   grafické práce
poradenství v oblasti architektury a stavitelství   architektonická a umělecká fotografie
     
 
     
Stavební historie Architektura Urbanismus Design a umění
   

© Ing. arch. Milan Falta   2015

  falta.milan@gmail.com

 

 
   

Ing. arch. Milan Falta • Růžová 972/1, 110 00 Praha 1 • IČO: 762 40 193 • telefon: (+420) 607 193 117 • je zapsán na odboru živnostenském, Úřadu městské části Praha 1, dne 7. 12. 2012, č.j.: UMCP1 171929/2012, sp. značka: S UMCP1 171726/2012